Dar na dzieło rekolekcji - zawierzanki

Przejdź do treści

Menu główne:Otrzymywanie środków do życia jest sprawą konieczności,
ofiarowanie zaś jest sprawą miłości
św. Augustyn


 
Z wielkim zawierzeniem Bogu i Niepokalanej, a także Głowie Wspólnoty Zawierzenia – Świętemu Józefowi – siostry świadomie wyrzekają się wyznaczania stawek za pobyt w Ogniskach Rekolekcyjnych, aby brak pieniędzy nie stał się dla kogokolwiek przeszkodą
w przyjeździe na rekolekcje i w poszukaniu duchowej pomocy. Przyjmują zaś dobrowolne ofiary i darowizny.
 
Wszystkie potrzeby związane z funkcjonowaniem Ognisk Rekolekcyjnych siostry powierzają Bożej Opatrzności, ufając że przez pośrednictwo Ludzi dobrej woli znajdą się fundusze i środki, by dzieło rekolekcji mogło trwać i rozwijać się.
 
Obecnie siostry pracują w 4 domach: Bliznem, Antoniowie k/Stalowej Woli, w Częstochowie oraz w Kiczni (Beskid Sądecki).

 Z góry składają serdeczne "Bóg zapłać!" za każdą okazaną pomoc i zapewniają o stałej pamięci
w modlitwie.
Ofiary na wspieranie dzieła rekolekcji
i rozbudowę Ognisk można składać na konto:
Wspólnota NMW Zawierzenia
PL 36-221 Blizne 427

Konto: PEKAO S.A. II O/ Rzeszów
16 1240 2614 1111 0000 3959 8028
 
Copyright 2016. All rights reserved.
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego