Formacja stała

 

 

 
Osoby, które odprawiły Ćwiczenia duchowne i pragną powracać do Ognisk Rekolekcyjnych Wspólnoty Sióstr Zawierzenia, aby pogłębiać formację chrześcijańską mają możliwość:

 

 

 

  • corocznych rekolekcji (według możliwości i pragnień) oraz do odnawiania ich owoców przez częsty udział w dniach skupienia (według tematów indywidualnie dobieranych),

 

 

 

 

 

 

  • medytacji w oparciu o słowo Boże z dnia. Lekturą pomocną w wiązaniu Biblii i Liturgii z życiem jest między innymi cykl rozważań mszalnych z serii
    “Eucharystyczna mistagogia w Roku liturgicznym” oraz "Biblioteczka duchowości zawierzenia" O. Bronisława Mokrzyckiego SJ
    (zamówienia książek: e-mail: handel@wydawnictwowam.pl).